Bij verhindering dient de les afgemeld te worden.
Dit kan via de mail of door af te bellen (op werkdagen tussen 14.00-20.00 en in het weekend tussen 10.00-16.00).

De gemiste les kan enkel worden ingehaald wanneer dit uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de les is doorgegeven. Via de mail kunt u een inhaalles afspreken. De inhaalles kan binnen het lopende kwartaal in een andere les worden ingehaald, mits er plek is. Inhaallessen kunnen niet worden meegenomen naar het volgende kwartaal.